Tomasz Piars – The New Alchemy exhibition / Kossuth Rádió – KULTÚRPERCEK 2019-03-06