AZ ÖSZTÖNDÍJ

Az Alapítvány minden év januárjában pályázatot ír ki olyan rászoruló kisebbségi végzős középiskolai tanulók számára, akik szeptemberben kívánják megkezdeni jogi tanulmányaikat. Az Alapítvány a sikeres pályázókkal tanulmányi ösztöndíj szerződést köt, amelyben vállalja, hogy kifizeti a diák tandíját, tandíjmentesség esetén pedig 10 hónapon keresztül a mindenkori nettó minimálbér összegét. A Dr. Kahán Éva ösztöndíj- és tandíjtámogatás folyósítása maximum tíz szemeszterig meghosszabbítható.

A pályázat feltételei:

A Dr. Kahán Éva Alapítvány támogatására pályázhatnak olyan hátrányos helyzetű végzős, kisebbségi középiskolások, akik az adott év szeptemberétől magyarországi jogi egyetemen kívánnak tovább tanulni, valamint jelenleg is jogi egyetemi tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű kisebbségi fiatalok, akik e támogatás nélkül csak rendkívüli nehézségek árán lennének képesek folytatni jogi tanulmányaikat.

A pályázatot elektronikus formában, a scholarship@evakahanfoundation.org email címre kell benyújtani január 31-ig. A bírálat során a Dr. Kahán Éva Alapítvány képviselői felveszik a kapcsolatot a pályázókkal és az általuk megjelölt referenciaszemélyekkel. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a hallgató felvételt nyerjen az egyetemre.

A Dr. Kahán Éva Alapítvány támogatására pályázó KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
 • ki kell töltenie a honlapon található Pályázati adatlapot,
 • írnia kell egy maximum 500 szavas, esszészerűen megfogalmazott önéletrajzot, amiben ismerteti tanulmányait, családi és életkörülményeit,
 • csatolnia kell egy maximum 500 szavas kisesszét, amiben megindokolja, hogy miért akar jogot tanulni és hogyan képzeli el az életét tíz év múlva,
 • igazolnia kell anyagi rászorultságát,
 • meg kell adnia egy olyan tanárának nevét és elérhetőségét, akivel a bírálat során a Dr. Kahán Éva Alapítvány képviselője felveheti a kapcsolatot.
A Dr. Kahán Éva Alapítvány támogatására pályázó JOGI EGYETEMI HALLGATÓKNAK
 • ki kell töltenie a honlapon található Pályázati adatlapot,
 • írnia kell egy maximum 500 szavas, esszészerűen megfogalmazott önéletrajzot, amiben ismerteti tanulmányait, családi és életkörülményeit,
 • csatolnia kell egy maximum 500 szavas kisesszét amiben megindokolja, hogy miért tanul jogot és hogyan képzeli el az életét tíz év múlva.
 • Ha a pályázó végzett tudományos diákköri vagy önkéntes tevékenységet, csatolja az ezt igazoló dokumentum másolatát.
 • Ha a pályázó rendelkezik tanulmányai idején készített tudományos munkával, tanulmánnyal, kérjük elektronikus formában csatolja.
 • Indokolja meg, hogy miért és mennyi ideig van szüksége a Dr. Kahán Éva Alapítvány támogatására.
 • Nevezzen meg olyan referencia személy(eke)t, akiknél a Dr. Kahán Éva Alapítvány érdeklődhet tevékenységéről .

A Dr. Kahán Éva tandíjtámogatás folyósítása minden évben meghozott döntés alapján maximum tíz szemeszterig meghosszabbítható. A Dr. Kahán Éva Alapítvány a jelen viszonyok között jelentős összegű támogatást nyújt ösztöndíjasainak, ami lehetővé teszi számukra, hogy teljes energiájukat tanulmányaik sikeres folytatására fordítsák.

A Dr. Kahán Éva Alapítvány elvárja pályázóitól, hogy mind szakmai téren, mind magánéletükben legyenek elkötelezettek a demokratikus értékekaz emberi-, a kisebbségi és a szabadságjogok tiszteletben tartása és a művészet szabadsága iránt.