Megnyitó beszédek

2018.05.02.

Kedves Vendégeink, jó estét kívánok!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Dr. Kahán Éva Alapítvány nevében.

 

Oláh Norbert Tűzfalak című kiállítása a Kahan Art Space negyedik bemutatója. Nyolcadik kerületi házak tűzfalairól láthatunk erőteljes, időtlenséget sugárzó képeket. Oláh Norbert konstruktív hatású festményei hagyományos értelemben is szépek. Emellett arra késztetik a nézőket, hogy képzeljék a falak mögé azokat az embereket is, akik ott éltek, vagy legalább ezeket a tűzfalakat nézték nap mint nap. Mint például dr. Kahán Éva tehette, aki sokáig maga is a nyolcadik kerületben élt – és biztos vagyok benne, hogy nagyon szeretné ezt a kiállítást.

 

Hogy miért? Először a genius loci, a hely szelleme miatt. A nyolcadik kerület Budapest egyik legérdekesebb, legösszetettebb városrésze. Gondolják csak el: egyik részén ott a Palota-negyed a magyar főúri családok fővárosi kastélyaival. Alig tíz perc járásra pedig a  Teleki tér és környéke apró boltjaival, csillagos házaival, lakás-zsinagógáival. Néhány utcával tovább az egykori Népszínház, arrébb a Népopera – mai nevén Erkel Színház–, ami a város egyik kiemelt kulturális helyszíne volt és maradt. Onnan két perc se kell, hogy eljussunk a lóversenypályákhoz, ami meglehetősen eltérő kulturális tér… majd újabb pár perc múlva a legszegényebb kültelki házaknál járhatunk. Városszociológusok könyvek sorát írták arról, hogy mennyire egyedülálló Budapest abban, hogy legtöbb részén nem különültek el egymástól a társadalmi rétegek, hanem egymás mellett, gyakran egy utcában, sőt egy-egy bérházban éltek. A házak elegáns, nagy utcai lakásaiban a vagyonos polgárok, a kisebbekben a tisztviselők, a körfolyosó hátsó részén a szoba-konyhákban pedig a jóval szerényebb lehetőségű munkások, alkalmazottak éltek békében. Ismerték a másik család gyerekeit, életét, tudták, hogy ki mit csinál a házban, valamiféle kapcsolat alakult ki köztük. Ezért Budapest – és benne a nyolcadik kerület – az együttélés sok más városnál demokratikusabb viszonyait alakította ki. Sajnálatos, ha mára ez elmúlóban van és fokozódik a vagyoni helyzet által megszabott elkülönülés.

 

Dr. Kahán Éva a nyolcadik kerületi Kállai Éva utcában lakott, közel a Köztársaság térhez. Ma már egyiket sem így hívják: a Kállai Éva utca neve Alföldire változott, a Köztársaság térből pedig II. János Pál pápa tér lett. Az átnevezések közben rendszerek, kormányok, utcákat átkeresztelő városatyák jöttek-mentek, de a házak maradtak. Vagy legalább részben megmaradtak. Mint például Éva egykori lakásától pár lépésre a Fiumei úton a valamikori OTI palota. Ez volt Budapest első felhőkarcolója. Az 1912-ben épített ház 71 méter, azaz 18 emelet magas volt, a 20. század elején Közép-Európa egyik legmodernebb épületeként tartották számon. Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte, a magyar szecesszió kiemelkedő alkotói. Olyan ikonikus épületek fűződnek a nevükhöz, mint az egykori Nemzeti Színház, az előbb említett Népopera, a szabadkai és a marosvásárhelyi Városháza illetve Kultúrpalota. Ezek máig a magyar kultúra ékkövei, nélkülük nem lehet a magyar építészet történetét megírni. Ennek ellenére (vagy talán épp ezért) Komor Marcellt nyilas pribékek hurcolták el Budapestről 1944-ben, és gyilkolták meg Sopronkeresztúron. Sajnos az épület, az OTI palota sem maradt fenn teljes egészében: igazi különlegességét, a New York-ra emlékeztető sok emelet magas tornyot lebontották a hatvanas években, amikor nem nagyon akartak New York-ra emlékezni… De számos nyolcadik kerületi bérház sorsát elmesélhetnénk ugyanígy. A legtöbb történet azzal kezdődne, hogy a mára sajnálatosan lepusztult épületet valamikor egy neves építész tervezte, a háznak a maga környezetében rangja volt akkor is, ha éppen kevésbé tehetősek voltak a lakói.

 

Ha megnézzük ezeket a régi nyolcadik kerületi bérházakat, az idő, a kosz és a kopottság alól csaknem mindig előtűnik az egykori igényesség máig megmaradt nyoma. Igényesség a részletekben, igényesség a térformákban. Ezekből a térformákból láthatunk kiemelt, szó szerint bekeretezett részleteket Oláh Norbert festményein. A képeken ábrázolt tűzfalak egy része úgy alakult ki, hogy háborús vagy más ok miatt lebontottak egy-egy házrészt vagy akár egy fél utcát, és feltárultak a tűzfalak. Máshol pedig annak ellenére, hogy a maga korában terveztek a tűzfal elé valamit, a ház mellé folytatást, egy évszázad sem volt elég, hogy a terv megvalósuljon – ami persze nem mindig baj. Így viszont Oláh Norbert képein láthatjuk a teret, aminek háttérben felsejlik a történelem.

 

Magyarország, Budapest vagy épp a nyolcadik kerület történelme ritkán és csak rövid ideig volt felszabadult és vidám. Oláh Norbert tűzfalai mégse komorak, nem szomorúság árad belőlük, épp ellenkezőleg: színesek és szerethetőek. Ezért biztos vagyok benne, hogy Kahán Éva is szeretné Oláh Norbert színes tűzfalait. (Amikről úgy hallottam, hogy több száz színű filctoll készlettel készültek.) Ez tetszene Évának és értené, hogy a színezés a tűzfalak mögött élő emberekről is elmond valami fontosat. Hiszen Ő is mindvégig úgy élte az életét, hogy a legnehezebb körülmények között is széppé, teljessé, színessé és élhetővé tette maga körül a világot. Ahogy Oláh Norbert tűzfalai is ilyen világot sejtetnek.

 

És még valami, amit meg kell említenünk: A nyolcadik kerület egy része korábban a zsidók otthona volt, most pedig jelentős területeken romák és más kisebbséghez tartozók élnek itt. Éva tudta azt, hogy akik kisebbségben élnek, azoknak gyakran többet kell teljesíteniük, ha előre akarnak jutni, ha biztonságban akarnak élni, mint a többséghez tartozóknak. Ezért nyújt segítséget az ő emlékét ápoló Alapítvány nehéz sorsú kisebbségi fiataloknak, tanulmányaik végzéséhez. Éva igen nagyra becsülné azt a tehetséget, szorgalmat és művészi hozzáállást, amivel Oláh Norbi elvégezte a Képzőművészeti Egyetemet, és amivel saját világa, a „nyócker” értékeit kutatja és mutatja fel magas színvonalú alkotásaiban.

 

Kedves Barátaink!

 

Egy nagyon szép és nagyon szerethető kiállítást fogunk ma megnyitni. Bízom benne, hogy a képek megtekintése sok örömöt fog okozni Önöknek és minden későbbi látogatónknak is. Biztos vagyok benne, hogy Oláh Norbert a tűzfalak után még számos érdekes témát talál majd képeihez a nyolcadik kerületben is. És végül: biztos vagyok benne, hogy Oláh Norbert festőművész munkáiról még sokat fogunk hallani a jövőben. Sok sikert kívánok neki a munkájához, Önöknek pedig örömteli estét itt, a Kahan Art Space-ben!

 

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

2018.04.05.

Kedves Vendégeink!

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Kahan Art Space-ben, Gaál Kata „social.par[i]ty” című kiállításának a megnyitóján. Biztos vagyok benne, hogy amikor beléptek a kiállítóterembe, Önöket épp úgy mint engem, egy pillanat alatt elvarázsolta Gaál Kata hallatlanul izgalmas és gondolatgazdag képi világa. A művekről, az alkotások művészi jelentőségéről hamarosan Mészáros Zsolt művészettörténész fog beszélni. Én inkább arról mondanék néhány mondatot, hogy mi, a Dr. Kahán Éva Alapítványban miért örülünk és vagyunk büszkék arra, hogy Gaál Kata kiállítása itt nálunk, a Kahan Art Space-ben kerül bemutatásra.

 

Az Art Space-t fenntartó Dr. Kahán Éva Alapítványt dr. Kahán Éva jogász emlékére a családja hozta létre és társ-támogatókkal együtt tartja fenn. Az Alapítvány célja, hogy olyan értékeket képviseljen és olyan dolgok megvalósulását tegye lehetővé, amelyek dr. Kahán Évának is fontosak voltak. Az előző kiállítás megnyitókon már beszéltem arról, hogy Éva számára milyen alapvetően fontos érték volt a szabadság: az emberi és a művészi szabadság egyaránt. Beszéltem arról is, hogy a fiatalok számára kívánt minél több lehetőséget biztosítani, hogy képesek legyenek megtalálni és kibontani a magukban rejlő értékeket. Az igazság neki társadalmi igazságosságot is jelentett: elfogadhatatlannak tartotta, ha valakik nem élhetnek jogaikkal, nem élhetnek a szabadság által biztosított lehetőségekkel, nem dönthetnek szabadon sorsuk alakításáról például azért, mert nem tanulhatnak. Ezért ad teret fiatal, pályakezdő művészeknek a Kahan Art Space, és ezért hoztunk létre az Ő szellemében olyan fiatal egyetemisták számára ösztöndíjat, akiknek anélkül esélyük sem lenne elvégezni az egyetemet.

 

A mai kiállítás azonban engem az előbb felsoroltakon túl még valami másra is emlékeztet, ami rendkívül fontos volt Éva életében: a hagyományokhoz való viszonyunkra.

 

Kahán Éva egy magyar zsidó családban nőtt fel. Egy olyan nép gyermeke volt, amelyik évezredek óta a világban szétszórva, kisebbségben, nem ritkán üldöztetve élt. E családok ősi kultúráját, vallását, hitét jelentős részben a hagyományokhoz való viszonyuk őrizte meg. A hagyomány lehet az életünkben az egyik legerősebb támasz, máskor pedig a legszűkebb tér vagy akár béklyó is. Épp ezért az élet minden pillanatában viszonyulnunk kell a hagyományokhoz: döntünk, hogy mit tekintünk belőlük megváltoztathatatlannak, mit értelmezünk újra és mit tekintünk csupán a múlt részének. Éva pontosan tudta ezt. Nem csupán a családi életében, de a mindennapi munkájában, társadalmi tevékenységében is képes volt mindig úgy viszonyulni a hagyományokhoz, hogy azok a segítségünkre legyenek legfontosabb értékeink: hitünk, kultúránk, szabadságunk megőrzésében.

 

Nekem Gaál Kata képeinek jelentős része is a hagyományokhoz való viszonyunkról szól. Itt, a legbelső térben van egy kép-pár: egy talán sivatagi moszlim vagy berber asszony egész testét, a fejét és arcát is elfedő ruhában. Mellette egy apáca jól ismert alakja, az egész testét elfedő apácaruhában, fejét és jórészt még az arcát is takaró főkötőben, fátyolban. Megdöbbentő a hasonlóságuk. Azonban a kép nem „leleplezni” akar, épp ellenkezőleg: elgondolkodtatni. Szembesíteni bennünket, nézőket egyrészt a hasonlóságokkal, másrészt saját gondolatainkkal, esetleges előítéleteinkkel. Egyben felhívja a figyelmünket a hagyományokra, a hagyományok hasonlóságaira, de a séma-szerű, előítéletes gondolkodás sekélyességére is.

 

Nekem ugyanígy a hagyományokról szól itt, a lépcsőnél a falon látható másik kép-pár is. Két szoborszerűen szép afrikai test egy-egy kopott, lepukkant bérház előtt. A két ember feje körül még arany glória is látható. Kik lehetnek ők? Valakik, akik saját, eredeti közegükben már-már szentek? De itt, az övéktől annyira eltérő világban mit lehet, mit tudnak kezdeni? Képesek lesznek megtartani a hagyományaikat? Vagy épp a hagyományok lesznek képesek őket megtartani? Vajon életképesek vagy életképtelenek ezek a hagyományok ebben a radikálisan más közegben? Biztos, hogy az ő eredeti hagyományaik kibékíthetetlenek azokkal, amiket a háttér elmosódott bérházai sugallnak? Számtalan kérdés, amire kinek-kinek magának kell választ keresnie még akkor is, ha bizonyosak vagyunk benne, hogy „A Válasz” nem létezik.

 

Tudom, hogy ezek a napjainkban különösen izgalmas és időszerű kérdések Kahán Évának is fontosak lennének. Izgalmas vitákat kezdeményezne róluk, kristálytiszta logikával és mély emberséggel fejtené ki véleményét. Persze csak az után, ha mi magunk már mind megfogalmaztuk volna a saját gondolatainkat, hiszen az Ő célja az lenne, hogy bennünket segítsen ahhoz, hogy pontosabban értsük meg a világot és saját magunkat is.

 

Számomra Gaál Kata kiállítása épp ilyen. Nagyszerű festői eszközökkel élve alapvetően fontos kérdéseket vet fel, de nem kíván helyettünk semmit megválaszolni. Csak abban segít, hogy a képeken át szembesüljünk saját világunkkal, saját gondolatainkkal. Pontosan az ilyen találkozások érdekében hoztuk létre a Kahán Art Space-t. Ezért köszönöm Gaál Katának ezt a nagyszerű kiállítást, és kívánom Önöknek, hogy miközben gyönyörködnek a képekben, találjanak érvényes válaszokat azokra a kérdésekre is, amelyeket Gaál Kata festményei mindannyiunk számára feltesznek. Kívánom, hogy legyen örömteli és gondolatgazdag ez az este mindannyiunk számára.

 

Köszönöm a figyelmüket!

2018.03.01.

Kedves Vendégeink!

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Dr. Kahán Éva Alapítvány nevében Kovács Mihály Mór: Transzparencia – Ritmus – Tér című kiállításának megnyitóján.

A kiállító fiatal művészt és a munkáit hamarosan Passuth Krisztina Professzor Asszony fogja Önöknek bemutatni és ezzel a kiállítást megnyitni. Én pedig néhány mondatban szeretném ismertetni Önökkel a Dr. Kahán Éva Alapítványt:

Dr. Kahán Éva egy csodálatos édesanya, kiváló jogász, nagyszerű ember volt, aki mindig szilárdan kiállt és küzdött az általa fontosnak tartott elvekért, értékekért. Sajnos nagyon fiatalon hagyott itt bennünket. Az így keletkezett űrt a család azzal is szeretné betölteni, hogy létrehoztunk egy alapítványt, ami az Ő általa fontosnak tartott értékek megvalósulását támogatja – ez a Dr. Kahán Éva Alapítvány.

Milyen ember volt, és milyen értékeket támogatott dr. Kahán Éva?

Szeretetreméltó, becsületes, a világot megismerni és saját lehetőségén belül jobbá tenni akaró családanya és jogász volt.

Kiemelkedően fontosnak tartotta

a kisebbségi- és szabadságjogok biztosítását,

a tanuláshoz való hozzáférést,

a női egyenjogúságot,

és kiállt a művészi alkotószabadság biztosítása mellett is.

Ugyanezeket az értékeket támogatja az emlékére családtagjai által létrehozott alapítvány is.

A Dr. Kahán Éva Alapítvány 2015-óta működik. Kezdetben főleg hátrányos helyzetű joghallgatók segítésével foglalkoztunk, újabban emellett művészetpártolással is. Célunk, hogy elősegítsük a pályakezdő képző- és iparművészek tehetségének kibontakoztatását, munkáik bemutatását. Ezért hoztuk létre a Kahán Art Space-t, ahol az egész közép-európai térség fiatal művészei számára biztosítunk alkotó- és kiállítási lehetőséget.A Kahán Art Space nem árusít műalkotásokat, csupán bemutatja a legfiatalabb tehetségek munkáit. Azért épp őket választottuk ki, mivel a mai piaci környezetben komoly szponzori támogatás nélkül nekik a legnehezebb bemutatkozni, felhívni alkotásaikra a figyelmet. A Kahán Art Space segíteni szeretne az elindulás nehézségeinek legyőzésében, teret szeretnénk biztosítani, ahol az alkotók, a szponzorok és természetesen a művészetek iránt érdeklődők (főleg a fiatalok) találkozhatnak egymással. Azt gondolom, hogy ez a hely itt kiváló adottságokkal rendelkezik ezeknek a céloknak a megvalósításához.

A Kahan Art Space minden hónapban bemutat egy-egy fiatal közép-európai művészt, és a kiválasztás szempontja mindig csak a műalkotás minősége lesz. Kovács Mihály Mór kiállítása bizonyíték arra, hogy nagyszerű fiatal művészek nőttek fel Budapesten, színvonalas, nemzetközi összehasonlításban is kiváló alkotásokat készítenek, és szerencsére egyre szélesedik azok köre is, akik figyelemmel kísérik alkotó munkásságukat. Ezért örülök a kiállításnak, és épp ennyire örülök annak, hogy Önök ilyen szép számban eljöttek megnézni Kovács Mihály Mór alkotásait. Bízom benne, hogy a jövőben is üdvözölhetjük majd itt Önöket, minden hónap első csütörtökén megnyíló kiállításainkon.

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek az izgalmas kiállításnak a megvalósításában – első sorban Kovács Mihály Mórnak. Hogy jobban értsük, értékeljük a munkáit, abban Passuth Krisztina Professzor Asszony szavai lesznek a segítségünkre. Felkérem Passuth Krisztia Professzor Asszonyt, hogy nyissa meg Kovács Mihály Mór Transzparencia – Ritmus – Tér című kiállítást!

 

2018.02.01

Kedves Vendégeink!

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Kahan Art Space első kiállításmegnyitóján! Engedjék meg, hogy először néhány szóban megemlékezzek az alapítványnak és az Art Space-nek nevet adó dr. Kahán Éváról.

 

Dr. Kahán Éva jogász volt, akinek az életében kiemelkedően fontos szerepet játszottak 

– a demokratikus alapértékek 

– a kisebbségi- és szabadságjogok biztosítása 

– a tanuláshoz való hozzáférés 

– és a művészi alkotószabadság megteremtése. 

Az általa képviselt értékek támogatásával ápolja emlékét a Dr. Kahán Éva Alapítvány, amit az Ausztriában élő családjai hoztak létre.

 

A Dr. Kahán Éva Alapítvány még nem tekint vissza hosszú múltra, 2015-óta működik. Tevékenységünk többrétű: eddig főleg hátrányos helyzetű fiatal joghallgatók egyetemi tanulmányainak elősegítésével foglalkoztunk, újabban azonban művészetpártolással, pályázatokkal, ösztöndíjakkal, kiállítások szervezésével és rezidens programokkal is segítjük a tehetséges pályakezdő képző- és iparművészeket.

Az Alapítvány kiemelten fontos célja, hogy bővítse a lehetőségeket és a határokat minden területen:

-a művészi szabadság megvalósítása érdekében kívánunk működni

– és az egész közép-európai térség fiatal művészei számára biztosítunk alkotó- és kiállítási lehetőséget. Célunk az, hogy elősegítsük a színvonalas művészi alkotótevékenység végzését és bemutatást. Ez utóbbi miatt fontos a mai nap a Dr. Kahán Éva Alapítvány számára, hiszen a mai kiállítás megnyitásával kezdi meg működését a Kahán Art Space.

A Kahán Art Space nem árusít műalkotásokat, csupán bemutatja azokat. Ráadásul épp a legfiatalabb tehetségeknek kívánunk helyet és bemutatkozási alkalmat biztosítani, akik számára a mai piaci környezetben még nehezebb a komoly szponzori támogatás nélküli bemutatkozás. Azért hoztuk létre ezt a kiállítóteret, hogy segítsük az elindulás nehézségeit legyőzni, hogy a fiatal és tehetséges alkotók minél több lehetőséget kapjanak ahhoz, hogy csak a munkájukra koncentráljanak. Számunkra a Kahan Art Space helyének kiválasztása is üzenetértékű: itt, az egykori zsidó negyedben, a fiatalok mai leginterkulturálisabb találkozóhelyén szeretnénk elérni, hogy találkozhassanak a fiatal magyar és nem magyar alkotók és az alkotások iránt érdeklődő magyar és nem magyar fiatalok. Persze nem csak a fiatalokat várjuk, de a célunk az, hogy elsődlegesen őket nyerjük meg kiállításaink számára. Hiszünk benne, hogy ehhez Budapesten épp itt, a Nagy Diófa utca és a Klauzál tér sarkán van a legjobb hely, amit találni lehet, amiért külön köszönetet mondok Tőzsér Valériának, aki felismerte ezt és elsőként alakított itt ki galériát.

 

Nyitó kiállításunkon hét fiatal iparművész lány mutatja be a Moholy-Nagy László Egyetemen végzett munkáját. Ezzel egyrészt jelezni szeretnénk, hogy milyen fontosnak tartjuk, hogy Magyarországon nemzetközi top színvonalú művészképző intézmények működnek. Másrészt fontosnak tartjuk, hogy a kiállító művészek fiatal nők, ami sajnos Magyarországon még ma sem természetes mindenkinek.

 

Végül még valamire szeretném felhívni a figyelmet: alapítványunk missziója részének tekinti azt is, hogy minél több vállalkozást rávegyen arra, hogy társadalmi felelősségvállalási programja keretében támogassa a kortárs művészeket, különösen a fiatalokat, közép-európaiakat és nőket. Célunk az is, hogy segítsük a tehetséges fiatal alkotók és a felelősségteli szponzorok találkozást itt, a Kahan Art Space-en belül is. Feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy Magyarországon minél szélesebb körben váljon fontos és elismert tevékenységgé a műpártolás, a kortárs alkotók és a jövő kulturális értékeinek támogatása – ezért köszönetet mondok azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatásukkal hozzájárulnak a Kahan Art Space működéséhez.

 

Kedves Vendégeink!

Mostantól minden hónapban be fogunk mutatni Önöknek egy-egy fiatal közép-európai művészt, és a kiválasztás szempontja mindig csak a műalkotás minősége lesz. Bízom benne, hogy nagyszerű és izgalmas kiállításokat fogunk látni a Kahan Art Space-ben, és hívom Önöket, hogy jöjjenek el a következő kiállításainkra is, ahol nagyszerű új impulzusokhoz juthatnak majd. Szeretnénk, ha a Kahan Art Spece valódi találkozóhellyé válna, pezsgő élettel lenne teli, fiatalok és kevésbé fiatalok, magyarok és más közép-európaiak jönnének itt össze, hogy kitalálják a mindenki számára jobb és barátságosabb jövőt. Hiszem, hogy ebben mind a művészeknek, mind a fiataloknak óriási szerep jut még.

 

Köszönöm a kiállító ifjú művészeknek, hogy munkáikat bemutathatjuk itt, a Kahan Art Space-ben, köszönöm mindenkinek, aki elősgítette, hogy megnyíljon itt a Kahan Art Space. Most pedig felkérem Sinkó István képzőművészt, hogy nyissa meg Rács mögött című kiállításunkat.